Tag: Krzyżacy

Zakon rycerski, który zbudował własne państwo na terenach podbitych plemion pruskich, na Pomorzu i Litwie.