Tag: Mury miejskie

Mury obronne polskich miast, otaczające w całości sredniowieczne miasto, uzupełniane fosami, wałami, wieżami, basztami i umocnionymi bramami wjazdowymi.