Baszta Prochowa w Trzcińsku Zdroju

Baszta Prochowa zbudowana w XV wieku poprzez zamknięcie półkolistej otwartej czatowni (baszty skorupowej) z początku XIV wieku.