Brama Chojeńska w Trzcińsku Zdroju

Brama Chojeńska zbudowana na początku XIV wieku z nadbudową z cegły wykonana w końcu XV wieku i rozbudowana wówczas o przedbramie.