Kościół w Słońsku

Gotycki kościół farny parafialny pod wezwaniem MB Częstochowskiej, z drugiej połowy XV wieku, kilkakrotnie przebudowywany w wiekach późniejszych. Kościół był pod patronatem zakonu Joannitów.