Ratusz w Chojnie

Gotycki ratusz w Gojnie zbudowany w XIII wieku, spłonął w 1316 roku. Odbudowany i kilkakrotnie powiekszany, regotyzacja w 1883 r, odbudowa w 1986 roku.