Ratusz w Trzcińsku-Zdroju

Ratusz w Trzcińsku-Zdroju powstał w XIV wieku w wyniku przebudowy Domu Kupieckiego, wielokrotnie niszczony i odbudowywany, na początku XVI wieku powiększony o jedna kondygnację.