Rozlewisko Warty koło pałacu w Nowym Dworze

Park pałacowy w Nowym Dworze przylegający do rozlewiska (starorzecza) Warty.