Tag: Zamki Joannitów

Zamki zakonu Joannitów w Polsce, nie było ich dużo, ale kilka można zobaczyć w północno-zachodniej Polsce.