Brama Barnkowska – Chojna

Średniowieczna brama miejska w Chojnie, początek budowy w XIV wieku, rozbudowa do XVI wieku, od XVIII wieku likwidacja przedbrami.