MRU – Most obrotowy 724 Kursko

Most obrotowy 724 – umożliwiał szybkie przerwanie drogi transportowej w pobliżu frontu.