Tag: MRU

Miedzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront im Oder-Warthe Bogen lub krócej Ostwall) to system umocnień zbudowany przez Niemców w latach 1934-1944 w celu obrony granicy wschodniej III Rzeszy.